Mänskliga rättigheter!

Dikt om mänskliga rättigheter

Hoppet tänds när vapen bränns

Murar rivs och motstånd trivs

Land delas och folkslag revas

Kriget rasar och folket fasar

Folket plågas och barn drogas

Ledare hotas och folk utrotas

                     av Max Pörscke, 5A