Naturens symfoni!

Även i år kommer vi att arbeta med Skapande skola. Denna gång utgår Schiöler 2arbetet från Inge Schiölers naturbilder, som ska inspirera eleverna till vidare skapande. Till våren kommer vi att göra egna instrument av återvunnet material, och även framföra egna kompositioner på dessa. Det hela mynnar så småningom ut i en utställning på konsthallen, och även i affärer och på företag runt om i Staffanstorp. Men redan under hösten kommer ni att kunna se elevernas alster i vår egen utställningshall i Schiöler 1skolbiblioteket.