Domskola!

Igår skrevs alla elever i år 5 på Stanstorpsskolan in i Lunds Domkapitels Domskola, och förvandlades därmed till djäknar på 1400-talet. De fick ikläda sig mantlar och sedan, under absolut tystnad, träna på att […]

Läs mer

Skolrådet

Här kommer det senaste protokollet från Skolrådet. Ta del av…

Läs mer