Skolrådet

Här kommer det senaste protokollet från Skolrådet. Ta del av de frågor som dryftades. Protokoll Skolråd 2013-11-21