Från Oss alla, till Er alla!

Så här strax innan jul kommer en julhälsning från våra rektorer.

Julbrev 2013