Skolråd

Av förklarliga skäl kom mycket på det senaste Skolrådsmötet att kretsa kring hösten och allt nytt som händer då.

Läs mer

Föräldraföreningen

Här kommer protokollet från Föräldraföreningens senaste sammankomst.

Läs mer