Skolråd

Av förklarliga skäl kom mycket på det senaste Skolrådsmötet att kretsa kring hösten och allt nytt som händer då. Läs och begrunda. Protokoll Skolråd 2014-03-13