Viktigt från skolsyster!

MEDDELANDE FRÅN ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS Vaccinering flickor Åk 5 Socialstyrelsen skickade 140905  ett förslag på remiss om att göra förändring i barnvaccinationsprogrammet vid årsskiftet. Förändringen gäller vaccineringen av flickor mot humant papillomvirus som sker […]

Läs mer