Viktigt från skolsyster!

MEDDELANDE FRÅN ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS

Vaccinering flickor Åk 5

Socialstyrelsen skickade 140905  ett förslag på remiss om att göra förändring i barnvaccinationsprogrammet vid årsskiftet.

Förändringen gäller vaccineringen av flickor mot humant papillomvirus som sker i Åk 5. Förslaget är att ge två doser istället för som idag 3 doser.

Vi uppmanas att senarelägga dos 1 vilket betyder att flickorna ej kommer att vaccineras v 40 som planerat. Vi avvaktar besked från socialstyrelsen.

Vi återkommer med tidpunkt för vaccinationsstart.

Skolsköterskorna i Staffanstorp

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available