Viktigt från skolsyster!

MEDDELANDE FRÅN ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS

Vaccinering flickor Åk 5

Socialstyrelsen skickade 140905  ett förslag på remiss om att göra förändring i barnvaccinationsprogrammet vid årsskiftet.

Förändringen gäller vaccineringen av flickor mot humant papillomvirus som sker i Åk 5. Förslaget är att ge två doser istället för som idag 3 doser.

Vi uppmanas att senarelägga dos 1 vilket betyder att flickorna ej kommer att vaccineras v 40 som planerat. Vi avvaktar besked från socialstyrelsen.

Vi återkommer med tidpunkt för vaccinationsstart.

Skolsköterskorna i Staffanstorp

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.





 characters available