Goda råd är inte alltid dyra!

Våra duktiga biblioteksråd har träffats, och här kan ni läsa vad de pratade om.

Minnesanteckningar Biblioteksrådet 2-3 17 nov

Minnesanteckningar Biblioteksrådet 4-6 21 okt