Elevrådsmöte

Så har Elevrådet ännu en gång sammanstrålat för att dryfta olika frågor. Vad de avhandlade denna gång finns nu att läsa här: Elevrådsprotokoll 150123