Information om arbetslag Solen

År 1 arbetslag Solen, Solens fritidshem

Klasslärare              Helena Lantz Johansson

Klasslärare              Johanna Kjäll

Klasslärare              Sara Söderström

Fritidspedagog       Malin Karlsson

Fritidspedagog       Cathy Rouhiainen

Fritidspedagog       Linda Ström

Resurs                       Annica Dahlbäck

ÖVRIGA LÄRARE

Idrottslärare            Johan Strandqvist

 

På Solens fritids arbetar Linda, Malin, Cathy och Annica.

Stanstorps fritids öppnar kl 6.30 på Månen.  Kl 7.00 öppnar vi på Solen.

Frukost serveras i matsalen mellan 7.15 och 7.45.
Kl.8.00 är det rast för alla barnen tills skolan startar 8.20.

Under skoldagen har barnen skolfritidspass då vi bl.a. har skapande och drama.
Det finns också tillfälle för barnen att leka fritt med vad de vill.
13.20 slutar skoldagen och fritidsdagen börjar.

Vi har samling med barnen då vi läser böcker, sjunger, dramatiserar och pratar.
Vid 14 tiden äter vi mellanmål och sedan går vi ut och leker.

Ni är alltid välkomna att komma in och prata och vara med en stund!

Solens telefonnummer är 046 – 25 12 90

 

 

REPRESENTANTER FÖRÄLDRAFÖRENING/BRUKARSTYRELSE