Protokoll, protokoll, protokoll…

Nu regnar det protokoll, både från Föräldraföreningen, Skolrådet och Elevrådet. Läs och njut!

Föräldraföreningen 2015-10-08

Skolrådet protokoll 2015-10-08

Protokoll elevrådet 2015-10-09