Elevrådsprotokoll

Och så ett nytt protokoll från elevrådet! Protokoll elevrådet 2015-12-04