Hjärngympa

Sedan höstterminen 2015 arbetar vi på Stanstorpsskolan med ett projekt som vi kallar “Hjärngympa”. Projektet går ut på att två klasser, vid två tillfällen i veckan vardera, börjar skoldagen med 20 minuters pulshöjande idrottsaktiviteter.

Det började med att våra idrottslärare läste en studie frånIMG_0046 IMG_0041 Danmark (masseeksperimentet) där det visade sig att barn som gick eller cyklade till skolan hade bättre koncentration under hela förmiddagen jämfört med de barn som åkt buss eller bil. Då föddes tanken på att införa någon form av extrarörelse. Krävs det inte mer borde vi i skolan kunna hitta någon form för detta.

Efter att vi startade med “Hjärngympan” har det kommit åtskillig forskning om vikten av att röra sig, inte bara för välbefinnandets skull, det har man vetat länge, utan också för många andra skolrelaterade förmågor.

Det är nämligen så att ökad rörelse befrämjar inlärningsförmågan, koncentrationsförmågan, förmågan att hantera stress etc.

Under läsåret 2016/2017 är det elever i årskurs sex som deltar i projektet.

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available