Informationsmöte för blivande förskoleklass till hösten

Pennor Foto & Licens: Ulrika Vendelbo

Den 14 november 2016 klockan 17.30-18.30 kommer vi på Stanstorpsskolan att ha ett informationsmöte för blivande F-klassföräldrar.

Vi samlas i matsalen för en presentation av skolan. Förskollärarna kommer att berätta om sitt arbete i F-klassen och om hur en dag kan se ut.

Varmt välkomna!

Skolledningen

Kia Olén                             Dan Hansson

Rektor                                 Bitr. rektor