Information från föräldraföreningen

Hej föräldrar till barn på Stanstorpsskolan,
Vi i föräldraföreningen jobbar tätt tillsammans med fritidshemmen som finns på skolan för att kunna förgylla barnens dagar.

Läs mer