Arbetslag/klass/fritidshem

Stanstorp 40 år väggtidning

Vi har fyra stycken arbetslag med fritidsverksamhet för de yngre barnen. Pluto för F-klasserna, MånenSolen och Planeten för årskurs 1-3. I årskurs 4-6 har vi ett arbetslag med tillhörande fritidshem – Galaxen.

I arbetslagen samverkar klasslärare, specialpedagoger, fritidspedagoger och förskollärare.  Vi arbetar tematiskt, individanpassat och ämnesövergripande för att ge barnen en bättre helhetsbild och vi anknyter till barnens egna upplevelser. Stanstorpsskolan är en öppen skola som präglas av stark gemenskap och en positiv atmosfär.

Vi arbetar med värdegrund genom många olika aktiviteter, bland annat SET (social och emotionell träning) och vi tycker att fysisk aktivitet är viktig. Detta innebär att alla klasser har rörelsepass flera gånger i veckan. både under skoltid och fritidstid.

 

Hoppa till navigering