Planeten

Arbetslag Planeten, Planetens fritidshem

Sara Andersson, klasslärare

Angela Engler, klasslärare

Richard Törnvall, fritidspedagog

Ylva Hällén Theander, fritidspedagog

Henrik Nilsson, fritidspedagog

Pernilla Mårtensson, resurs

Övriga lärare

Johan Strandqvist, idrott

Jonas Fastrup, idrott

Carina Granqvist, textilslöjd

Emma Lundberg trä/metallslöjd

Hanna Söderberg, musik

 

På fritidshemmet arbetar Richard, Henrik, Pernilla och Ylva.

Fritids öppnar kl.6.30 på Månen. 07.00 går vi över till Planeten.

Frukost serveras på morgonen från 07.30-08.00.
08.00 går vi alla ut och är ute fram till skolan börjar 08.20.

Fritidshemsverksamheten börjar sedan åter 13.40.

13.45 serveras mellanmål i matsalen. Därefter är vi ute till 15.00.

Månens avdelning som är vår öppningsavdelning fungerar även som vår stängningsavdelning, vilket innebär att 16.40 går de barn som är kvar på Planeten över till Månen. Månen stänger 17.30.

Ni är välkomna att när som helst besöka fritids och har ni frågor eller funderingar angående ert/era barn eller verksamheten är ni varmt välkomna att prata med oss personal.

Planeten når du på 046 – 25 13 35

Hoppa till navigering