Galaxen år 4-6

År 4

Jonas Bengtling, klasslärare

Caroline Persson, klasslärare

Josefine Morteus, klasslärare

Emma Karlsson, lärarresurs

 

År 5

Katarina Magnusson, klasslärare

Emma Jeppson, klasslärare

Anna Grevin, engelska/bild

 

 

År 6

Stine Olsen, klasslärare

Alisar El-Haj, klasslärare

Anna Grevin, engelska/bild

 

Praktisk-estetiska ämne

Emma Lundberg, trä/metallslöjd

Carina Granqvist, textilslöjd

Jonas Fastrup, idrottslärare

Johan Strandqvist, idrottslärare

Hanna Söderberg, musiklärare

 

Galaxen Fritidshem för åk 4-6

Lotta Hansson, fritidspedagog

Annica Dahlbäck resurs

Åsa Saurow, resurs

Carina Grundström, resurs

Alexander Nebrelius, fritidspedag

Hoppa till navigering