Galaxen år 4-6

År 4

Johan Hultgren, klasslärare

Stine Olsen, klasslärare

Anna Grevin, engelska

År 5

Jonas Bengtling, klasslärare

Caroline Persson, klasslärare

Josefine Morteus, klasslärare

Emma Karlsson, lärarresurs

År 6

Katarina Magnusson, klasslärare

Mikael Björk, klasslärare

Anna Grevin, engelska/bild

Yvonne Eldenberg, lärarresurs

 

 

Praktisk-estetiska ämne

Tim Strömberg, trä/metallslöjd

Carina Granqvist, textilslöjd

Jonas Fastrup, idrottslärare

Johan Strandqvist, idrottslärare

Hanna Söderberg, musiklärare

 

Galaxen Fritidshem för åk 4-6

Lotta Hansson, fritidspedagog

Annica Dahlbäck resurs

Åsa Saurow, resurs

Anna Mattsson, resurs

Alexander Nebrelius, fritidspedagog

 

Hoppa till navigering