Månen

Arbetslag Månen, Månens fritidshem

Anna-Lena Rosell, klasslärare

Helen Nilsson, klasslärare

Inga-Lill Schmidt, fritidspedagog

Anette Cohn, fritidspedagog

Axel Johansson, resurs

Christine Hansson, resurs

Victoria Dahlen, resurs

Övriga lärare

Jonas Fastrup, idrottslärare

Carina Granqvist, textilslöjd

Eric Sandberg, trä/metallslöjd

Hanna Söderberg, musik

På Månens fritids arbetar  Anette, Inga-Lill, Christine och Victoria.

Stanstorps fritids öppnar kl 6.30 på Månen. Frukost serveras i matsalen mellan 7.30 och 08:00. Vid klockan 8.00 är det rast för alla barnen tills skolan startar 8.20. Under skoldagen har barnen skolfritidspass då vi bland annat har skapande och drama. Det finns också tillfälle för barnen att leka fritt med vad de vill.

Klockan 13.40 slutar skoldagen och fritidsdagen börjar med en rast. Klockan 13.50 äter vi mellanmål och sedan fortsätter dagen med fler aktiviteter.

Ni är alltid välkomna att komma in och prata och vara med en stund!

Månen når du på 046- 25 11 64.

Hoppa till navigering