Pluto

F-klasser, fritidshem arbetslag Pluto

Anna Chavéus, förskollärare

Premilla Liedholm, förskollärare

Mathias Qvick, resurs

Jessica Lennberth fritidslärare

Veronica Schmidt, förskolelärare

Mari Knutsson, fritidspedagog

Öppet/förflyttningar

Fritids öppnar klockan 6.30 på Månen. Frukost serveras från 7.30. Vi går sedan till Pluto som öppnar klockan 8.00. När vi ringer in 8.20 börjar vi med en samling  därefter träffas vi i våra grupper och har olika aktiviteter. Vi går till ”stora” skolan för ämnen som lek och rörelse och idrott. Det är även där vi äter vår lunch vid 11.35. Skoldagen slutar 13.20. Mellanmål äter vi klockan 14.30. Klockan 16.45 går vi till Månen där alla avdelningarna möts. 17.30 stänger fritids för dagen. Ni är välkomna att när som helst besöka oss och se hur vi arbetar och få en inblick i vår verksamhet. Har ni några frågor kring ert/era barn eller verksamheten är ni varmt välkomna att prata med oss personal.

Pluto A når du på 046-25 12 36, och Pluto B 046-25 13 33. Det är inte alltid vi har möjlighet att svara i telefonen under tiden vi har aktiviteter.

Plutos veckobrev och protokoll publiceras på v-klass.

 

 

Hoppa till navigering