Skolråd

Och även för Skolrådet var det protokolldags

Läs mer

Föräldraföreningen

Protokolldags!

Läs mer

Bokvinnare i februari!

I februari månads bokutlottning är följande personer lyckliga vinnare av böcker. Bokvinnare februari 2015

Läs mer

Vårens bokutlottning!

Vårens bokutlottningsdatum är nu färdiga, notera i era kalendrar!

Läs mer

Elevrådsmöte

Så har Elevrådet ännu en gång sammanstrålat för att dryfta olika frågor…

Läs mer

Bokvinnare i december

Vi har några som fått en tidig julklapp i form av…

Läs mer