Elevrådet

I elevrådet deltar representanter från alla klasser F-6.
Elevrådet träffas en gång i månaden. På mötet diskuterar vi frågor som kommit upp på de olika klassråden och andra frågor där personalen på skolan vill ta del av elevernas åsikter. Elever från åk 6 utses till ordförande och justerar protokoll. De deltar även på skolrådsmöten med föräldrar enligt BUN;s beslut.

Protokoll hittas på V-klass.

 

 

Hoppa till navigering