Elevrådet

I elevrådet deltar representanter från alla klasser F-6.
Elevrådet träffas en gång i månaden tillsammans med rektor. På mötet diskuterar vi skolövergripande frågor som kommit upp på de olika klassråden och andra frågor där personalen på skolan vill ta del av elevernas åsikter. Elever från åk 6 utses till ordförande och justerar protokoll.

Protokoll hittas på V-klass.

 

 

Hoppa till navigering