Elevrådet – sista sammanträdet för terminen.

Elevrådet har haft sitt sista sammanträde för terminen.

Läs mer

Elevrådet

Elevrådet har haft sitt näst sista möte för terminen.

Läs mer

Elevrådets tredje möte Vt 2012

Elevrådet har haft sitt tredje sammanträde för terminen.
Stanstorpsskolans önskematsedel spikad.

Läs mer

Elevrådet andra mötet Vt 2012

Elevrådet har haft sitt andra sammanträde för terminen.
…..Ändrade planer för kulbanksdagen..

Läs mer

Elevrådet

Ny termin. Elevrådet sammankallas fem gånger.

Läs mer

Elevrådet

Elevrådet har haft sitt sista sammanträde för terminen.

Läs mer