Skolråd 121004

Här kan ni läsa minnesanteckningarna från Skolrådsmötet

Läs mer

Elevrådsmöte

Så har elevrådet haft sitt första möte för terminen.

Läs mer

Elevrådet

Elevrådet har haft sitt näst sista möte för terminen.

Läs mer

Elevrådets tredje möte Vt 2012

Elevrådet har haft sitt tredje sammanträde för terminen.
Stanstorpsskolans önskematsedel spikad.

Läs mer

Elevrådet andra mötet Vt 2012

Elevrådet har haft sitt andra sammanträde för terminen.
…..Ändrade planer för kulbanksdagen..

Läs mer

Skolråd

Ur innehållet:

Trafikkaos, lugnare…Skolans bokslut är klart…

Skolinspektionen kommer på besök… Ny skolorganisation…

Läs mer