Elevrådet

Ny termin. Elevrådet sammankallas fem gånger.

Läs mer

Elevrådet

Elevrådet har haft sitt sista sammanträde för terminen.

Läs mer

Skolrådet

Skolrådet har haft sitt andra möte för terminen.

Läs mer

Elevrådet

Elevrådet har haft sitt tredje sammanträde för terminen.

Läs mer

Elevrådet

Elevrådet har haft sitt andra möte

Läs mer

Elevrådet

Elevrådet har haft sitt första möte

Läs mer