Skolråd 121004

Här kan ni läsa minnesanteckningarna från Skolrådsmötet

Läs mer

Skolråd

Ur innehållet:

Trafikkaos, lugnare…Skolans bokslut är klart…

Skolinspektionen kommer på besök… Ny skolorganisation…

Läs mer

Skolrådet

Skolrådet har haft sitt andra möte för terminen.

Läs mer