Stanstorpsbladet – påsknummer !

På elevens val samlades åter några skrivsugna journalister för att skriva artiklar i Stanstorpsbladet

Läs mer

Stanstorpsbladet – nytt nummer !

Ny redaktion, nytt nummer, nya artiklar av tolv skrivsugna journalister.

Läs mer

Stanstorpsbladet – julnummer

Åter samlades tolv skrivsugna journalister från åk 3-5 för att bidra till Stanstorpsbladets decemberupplaga.

Läs mer

Stanstorpsbladet – nytt nummer ute

På elevens valdag samlades 12 stycken skrivhungriga journalister från åk 3, 4 och 5.

Läs mer