Föräldramedverkan

Stanstorpsskolans skolråd

Skolrådet är ett rådgivande forum för skolledningen. Här deltar representanter för föräldrar, personal och skolledning.
På råden tas frågor upp som rör hela skolan. Föräldrar har möjlighet att påverka verksamheten genom att aktivt delta i rådet eller lämna synpunkter/förslag till representanterna.

Stanstorpsskolans föräldraförening

Föräldraföreningen är sammansatt av en föräldrar från respektive klassavdelning. Från föräldraföreningen utses representanter till Skolrådet.

 

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available