Skolråd

Stanstorpsskolans skolråd

Skolrådet är ett rådgivande forum för skolan. Här deltar representanter för föräldrar, personal och skolledning.
På råden tas frågor upp som rör hela skolan. Föräldrar har möjlighet att påverka verksamheten genom att aktivt delta i rådet eller lämna synpunkter/förslag till representanterna.

Träffas på Solens fritids

Mötestid 19:00-20:00

Ht 2020: 1 september

Rådets sammansättning

Föräldraföreningen utser föräldrarepresentanter inom sig under höstens första möte. Önskvärt är en representant för varje årskurs ( 6 st).

Mandatperiod är 1 år.
Rektor som ordförande.

Arbetsformer

  • Råden är rådgivande – rektor fattar beslut.
  • Råden träffas ca två-tre ggr/termin.
  • Minnesanteckningar skrivs och delges övriga föräldrar genom hemsidan.
  • Dagordning upprättas en vecka innan mötet och delges representanter via kallelse.

Syfte

Utbyte av information.

  • Ge föräldrar insyn i skolans verksamhet.
  • Föräldrar är bollplank till skolledningen i olika frågor.
  • Ge möjlighet för föräldrar att påverka och föra fram idéer.
  • Ett diskussionsforum för spridning till övriga föräldrar.
  • Ett samarbete där goda idéer tas upp som främjar verksamheten.

På råden diskuteras inte:

  • Enskilda barn, pedagoger och föräldrar.

 

Protokoll

Hoppa till navigering