Föräldraföreningen

Föräldraföreningens logga

 

Föräldraföreningen består av en föräldrarepresentant från varje klass och vi träffas 2-3 gånger per termin. Varje klass bör ha en ordinarie representant och en suppleant så att klassen alltid finns representerad i Föräldraföreningsmötet och efterföljande skolråd.

Föräldraföreningen verkar utifrån tanken att föräldraengagemang leder till en bättre skola för våra barn och med målat barnen och föräldrarnas intressen tillvaratas i skolans verksamhet. Barn behöver sina föräldrar, föräldrar behöver varandra och skolan behöver föräldrar.

Kontaktuppgifter föräldraföreningen.

Datum

Ht 2020  1 september

Mötestid 18-19

Protokoll ligger i V-klass under dokument

 

Hoppa till navigering