En skola under ständig utveckling!

Stanstorpsskolan är en kommunal F-6 skola som ligger i ett lugnt bostadsområde med gångavstånd till bibliotek, konsthall och bad. I direkt anslutning till skolan ligger stora  och härliga gräs- och grusplaner som utnyttjas för lek och bollspel.

Vi vill:

  • skapa en skola där alla trivs, känner trygghet och glädje
  • arbeta för kamratskap, så att varje individ möter respekt, hänsyn och får ett bra sjävförtroende
  • att alla ska ta ansvar för sitt arbete och sin skola
  • ge alla goda baskunskaper och färdigheter
  • att föräldrarna ska känna ett gemensamt ansvar med skolan för elevens utveckling
  • ha en skola där elever och vuxna reflekterar över sitt lärande och ta vara på mångfalden
  • utgå från elevernas verklighet och ge eleverna redskap att möta en framtida vuxenvärld.

 

Hoppa till navigering