En skola under ständig utveckling!

Om skolan

Stanstorpsskolan är en F-6 skola med ålderhomogena klasser, har ca 360 elever och är belägen i ett lugnt villaområde mitt i Staffanstorp med gångavstånd till bibliotek, konsthall och bad. I direkt anslutning finns även stora och härliga gräs- och grusplaner som utnyttjas för lek och bollspel.

Vi tar hjälp av våra ledord:

  • Trygghet – alla elever och all personal ska känna sig trygga i skolan
  • Respekt – alla ska bli respekterade för den de är
  • Ansvar – alla ska ta ansvar för sitt agerande

Förskoleklass

På skolan finns det två förskoleklasser Pluto A och Pluto B. Barnen börjar hos oss samma år de fyller 6 år. I förskoleklassen möts förskolan och skola som en förberedelse inför skolstarten. Hos oss lär barnen känna varandra, blir trygga och känner sig hemma i skolans miljö.

Fritidshem

Stanstorpsskolan har fem fritidsavdelningar med åldershomogena grupper.

  • Pluto för F-klass
  • Planeten
  • Månen
  • Solen
  • Galaxen för årskurs 4-6

Barnen på fritidshemmen äter frukost och mellanmål i skolans restaurang.

Vi arbetar med att öka barnens sociala kompetens. Verksamheten utgår från läroplanen med målet att stimulera barns lärande. Särskilt under de tidiga skolåren har leken har en stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. I verksamheten ska eleverna få möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter med målet att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt pröva egna idéer och att lösa problem.

Hoppa till navigering