Läroplan för grundskolan – Lgr 11

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

Hösten 2011 trädde den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet i kraft.

Länk till skolverket

 

 

Hoppa till navigering