Värdegrund

Stanstorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Planen gäller för elever och personal på Stanstorpsskolan och omfattar alla verksamheter som förskoleklass, skola och fritidsverksamheten.

All personal, ledning såväl som personal på Stanstorpsskolan arbetar aktivt för att förhindra varje form av diskriminering och annan kränkande behandling. Vår målsättning är att alla trivs, känner trygghet och glädje. Vi arbetar för att alla barn/elever ska ha rätt att utvecklas och erhålla kunskap i en lugn och säker miljö samt bemötas med respekt.

Hoppa till navigering