Värdegrund

Likabehandlingsplan/Antimobbningsplan

Planen gäller för elever och personal på Stanstorpsskolan och omfattar alla verksamheter som förskoleklass, skola och fritidsverksamheten.   Målsättning och värdegrund All personal, ledning såväl som personal på Stanstorpsskolan arbetar aktivt för att förhindra varje form av diskriminering och annan kränkande behandling. Vår målsättning är att alla trivs, känner trygghet och glädje. Vi arbetar för att alla barn/elever ska ha rätt att utvecklas och erhålla kunskap i en lugn och säker miljö samt bemötas med respekt.

För aktuella dokument se v-klass.

Länkar om Mobbning

Likabehandling – Skolverket Mobbning – Skolverket Barnombudsmannen Rädda Barnen om mobbning Forskning.se om mobbning

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available