Värdegrund

Likabehandlingsplan/Antimobbningsplan

Planen gäller för elever och personal på Stanstorpsskolan och omfattar alla verksamheter som förskoleklass, skola och fritidsverksamheten.   Målsättning och värdegrund All personal, ledning såväl som personal på Stanstorpsskolan arbetar aktivt för att förhindra varje form av diskriminering och annan kränkande behandling. Vår målsättning är att alla trivs, känner trygghet och glädje. Vi arbetar för att alla barn/elever ska ha rätt att utvecklas och erhålla kunskap i en lugn och säker miljö samt bemötas med respekt.

Stanstorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling
Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1920
(Öppnas som pdf)

Hoppa till navigering