Skolbibliotek

Stanstorpsskolans skolbibliotek är ett öppet bibliotek som är placerat i skolans studiehall.

Eleverna har alltid tillgång till biblioteket och har även möjlighet att själv registrera sina boklån. Samtliga elever i åk 1-6 ett eget lånenummer, med möjlighet att låna hem böcker att läsa både i skolan, i hemmet och över skollov.

Skolbiblioteket har en given pedagogisk roll i skolans organisation för att främja elevernas utveckling mot målen i läroplanen. Skolbibliotekarien arbetar aktivt med MIK samt läsfrämjande aktiviteter såsom t ex firande av Världsbokdagen och bokattacker.

Eleverna är också på olika sätt delaktiga i skolbibliotekets utformning och verksamhet.

Vår skolbibliotekarie heter Helene Karlsson

Elever med läshinder har rätt till talböcker. För mer information se http://www.mtm.se. Skolbiblioteket har tillstånd för nedladdning av talböcker från mediawebben Legimus och kan förmedla tillstånd till “Egen nedladdning” till de elever som behöver.

 

Hoppa till navigering