1-3

I årskurs 1-3 arbetar lärare och fritidspedagoger tillsammans. Barnens sociala och fysiska trygghet är en viktig del av arbetet. Under de första åren i skolan arbetar vi mycket med att utveckla språket och det matematiska tänkandet.

Vi strävar efter att variera undervisningen med enskilt arbete varvat med praktiskt och laborativt arbete. Den gemensamma diskussionen och grupparbeten är också en viktig del av undervisningen.

Vi som arbetar i 1-3 är:

Christina Fridh

Mattias Jakobsson

Andreas Pehrsson Wollarz

Roger Kristiansson

Jeff Petersson

Therese Sörensen

 

 

Hoppa till navigering