Vinter på skolan

Vintern är här och vår nya lilla kulle får agera pulkabacke. Mycket rolig lek i snön och även lite snöbollskastning på angiven plats.