Djurarbete för klass 1

Idag har vi gett varandra kamratrespons på de djur och faktatexter som barnen har skrivit till. De har arbetat enskilt med detta och nu fick de läsa för varandra och ge respons på text och bild. Vi gav bara positiv respons.

 

Kamratrespons på faktatext och bild.

foto CJ

foto CJ

foto CJ

foto CJ

foto CJ

foto CJ