Sommaravslutningen på Tottarp

Som alltid så är sommaravslutningen på Tottarp en fest där historiska inslag blandas med det nya och moderna. På gården samlas vi för att hurra för vår skola. Klass fem bär den stora fanan och efter kommer f-klass med små flaggor. Alla klasser sjunger sina sånger.

Läs mer

Fritidsaktiviteter

Ett återkommande tema under läsåret 15/16 på fritids har varit eld. Varje vecka har eleverna fått lära om hur man handskas med eld och hur man tar tillvara det som finns i naturen.

Läs mer