Förskoleklassen och ettan är väl förberedda inför årets äventyr

I samma skog, vid samma tillfälle, pågår ett annat äventyr om vår livsviktiga resurs vatten.

Läs mer

Årets äventyr en fiktiv historia

Årets äventyr har gått av stapeln. Alla elever hade tackat ja till att utföra uppdraget som innebar att hitta aktivatorstavar till en fantastisk uppfinning som kan separera salt och vatten. Det innebär att havsvattnet kan göras drickbart. Denna uppfinning kan innebära oerhört mycket för den vattenbrist som råder på många platser på vår jord.

Läs mer