Öppet hus

Höstens stora tema har varit vatten. Det tillsammans med vårt arbete med värdegrunden har utgjort vårt äventyrstema som vi berättat om tidigare.

På öppet hus visar eleverna lite vad de arbetat med i klasserna.

Åk 2 vattentema

Lite bilder från vattentemat i åk 2

Vattentema åk 3

Hur ser kretsloppet ut från sjö till kran och sedan tillbaka sjön. Här berättar en elev om reningsverket där vi också gjort studiebesök.

Densitet

Vad flyter och vad sjunker? Här redogörs för hur densiteten påverkar detta.

Kahoot-förberedelser

Kahootförberedelser med frågor om FN och mänskliga rättigheter.

Deltagare i Kahoot

Några av deltagarna som deltog i kahooten.

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available