4-6

I årskurs 4-6 undervisar vi i varje klass utifrån ämneskompetens. Vi strävar efter att variera vår undervisning så att allas förmågor tillvaratas och utvecklas.

Årskurs 4-6 åker till Hjärups skola för att ha idrott, slöjd, musik.

Årskurs 6 har språkval på Hjärupslundsskolan och hem och konsumentkunskap på Uppåkraskolan.

Personal i 4-6:

Linus Sjölander,

Linda Lange

Elin Svärd 

Rose-Anna Johnsson Knutsson

Roger Kristiansson

Åsa Håkansson

Dzenan Kusmic

Jeff Petersson

 

 

Hoppa till navigering