Elevhälsa

Elevhälsa på Tottarp

Du kan komma till skolsköterskan om det är något du vill fråga om, har skadat dig eller vill prata en stund.

Skolläkaren träffas efter överenskommelse med skolsköterskan. Elevhälsans medicinska insats arbetar förebyggande.

Vi arbetar under hälso- och sjukvårdslagens sekretess vilket betyder att vi har tystnadsplikt.

Kontaktuppgifter:

Jenny Linderståhl, skolsköterska

Telefon: 046-2871789

Christian Servin, skolpsykolog

Telefon:046-2871739

Pernilla Witt, skolkurator
Telefon: 046 -251171

Mer information om skolhälsovården finner ni på resurscentrums hemsida.

 

På Tottarps Skola ger vi tidigt stöd åt elever i särskilda behov.

Vi hjälper och handleder elever som behöver extra stöd. Vi arbetar tillsammans med skolledning och skolhälsovård i skolans elevhälsoteam.

Specialpedagog på skolan är Carina Andersson 

 

 

Hoppa till navigering