Fritidsaktiviteter

Ett återkommande tema under läsåret 15/16 på fritids har varit eld. Varje vecka har eleverna fått lära om hur man handskas med eld och hur man tar tillvara det som finns i naturen.

Läs mer