Artikel i Grundskoletidningen

Vår duktiga förskollärare Annika Wiberg Storkamp har i nya numret av Grundskoletidningen nr 4 fått en artikel publicerad. När hela kommunen hade implementering av nya läroplanen kom Annika i kontakt med de duktiga ledarena för hela implementeringen. När Annika berättar om sitt arbetssätt och tänk om förskolleklassen nappade de direkt och ville att hon skulle skriva en artikel.

Läs mer