Tillsammansdagen – samarbete i olika former

På Tillsammansdagen tränar vi som vanligt samarbete i olika former. Varje år har vi våra kamratbanor som eleverna uppskattar mycket. Barnen tränar att lyssna på varandra, kommunicera med varandra, de tränar på att ha olika roller som ledare, peppare med mera.

Läs mer