Förskoleklass

Sedan läsåret 2018/2019 är förskoleklass obligatorisk.

Genom ett kreativt, utforskande arbetssätt med olika sätt att uttrycka sig får eleverna här möjlighet att utveckla sin förståelse för begrepp som ligger till grund för deras lärande.

Genom delaktighet och genom att ta tillvara elevernas nyfikenhet ökar motivationen och tilltron till den egna förmågan.

Vi vill skapa många gemensamma upplevelser och arbetar för att alla elever ska uppleva acceptans ock känna respekt för allas lika värde.

 

Om ditt barn ska börja förskoleklass hösten 2021 så kan du titta på filmen nedan för att bilda dig en uppfattning om hur det är på Tottarps skola.

https://staffanstorp.se/barn-och-utbildning/grundskola/skolval/

 

Personal i förskoleklass:

Annika Wiberg Storkamp

Jeff Petersson

 

Hoppa till navigering