Trivselregler

Tottarps skolas trivselord

Trivsel

 • Alla ska trivas och vi är vänliga mot varandra.

Omtanke

 • Vi hjälps åt att hålla ordning och lägga saker på rätt plats.
 • Vi respekterar och hjälper varandra.

Trygghet

 • Vi håller oss på skolans område. Vill man gå utanför frågar man en vuxen.
 • Det ska kännas roligt att gå till skolan.

Tilltro

 • Vi tror på oss själva.
 • Vi utmanar oss för att nå så långt som möjligt.

Ansvar

 • Alla tar ansvar för att utvecklas i sin egen takt.
 • Vi är rädda om vår skola och om allt och alla som finns här.

Respekt

 • Vi talar vänligt och till varandra och använder ett vårdat språk.
 • Vi välkomnar alla och bemöter alla vänligt.

Positiv anda

 • Vi är ute på rasterna oavsett väder.
 • Vi ställer upp för varandra och peppar våra skolkamrater.
Så här får vi en skola där alla kan trivas och känna trygghet samtidigt som det blir stimulerande och roligt att gå till skolan.

 

 

Hoppa till navigering